CONTACT US

CONTACT US

CONTACT US
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 


COMPANY ADDRESS
ที่อยู่บริษัท


บริษัท สุวรรณพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด

94/35 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-948 1790

ฝ่ายขาย :
คุณสุธีรา เหล่าพาชี
E-mail: suteera@suvanapruektrading.com

ฝ่ายการตลาด :
คุณภราดา แพร่ภัทร
E-mail: parada@suvanapruektrading.com


SUVANAPRUEK TRADING Co., Ltd.

94/35 Soi Vatcharapol 1/3, Taraeng, Bangken,
Bangkok Thailand 10220
Tel. +66 2948 1790

 

Sales Department :
Ms. Suteera Laopachee
E-mail : suteera@suvanapruektrading.com

 

Marketing Department :
Ms. Parada Parepatara
E-mail : parada@suvanapruektrading.com


 

BRAND SOCIAL NETWORK