CONTACT US

CONTACT US

CONTACT US
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   


  COMPANY ADDRESS
  ที่อยู่บริษัท


  บริษัท สุวรรณพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด

  94/35 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
  กรุงเทพฯ 10220
  โทร. 02-948 1790

  ฝ่ายขาย :
  คุณสุธีรา เหล่าพาชี
  E-mail: suteera@suvanapruektrading.com

  ฝ่ายการตลาด :
  คุณภราดา แพร่ภัทร
  E-mail: parada@suvanapruektrading.com


  SUVANAPRUEK TRADING Co., Ltd.

  94/35 Soi Vatcharapol 1/3, Taraeng, Bangken,
  Bangkok Thailand 10220
  Tel. +66 2948 1790

   

  Sales Department :
  Ms. Suteera Laopachee
  E-mail : suteera@suvanapruektrading.com

   

  Marketing Department :
  Ms. Parada Parepatara
  E-mail : parada@suvanapruektrading.com


   

  BRAND SOCIAL NETWORK